takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.293); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
· Czerwona Księga — EX–wymarły

Potentilla silesiaca R.Uechtr.

pięciornik śląski

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.293 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Dawniej na południowym-zachodzie Polski. Mapa przedstawia stanowiska z przełomu XIX/XXw.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — Ex – wymarły lub zaginiony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.KRA847882.jkr - Potentilla silesiaca (pięciornik śląski)
KRA847882 #5
znalezisko 00010000.KRAM139681.jkr - Potentilla silesiaca (pięciornik śląski)
KRAM139681 #8
znalezisko 00010000.KRA847881.jkr - Potentilla silesiaca (pięciornik śląski)
KRA847881 #5, 5.3D