efemerofit [24][234]

Hyoscyamus albus L.

lulek biały
na stronie — występowanie