takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. latifolia (Wahlenb.) Rauschert

łoboda oszczepowata szerokolistna
Atriplex hastata var. hastata