takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Euphrasia tatrae Wettst.

świetlik tatrzański
Euphrasia minima Jacq. ex DC. ssp. tatrae (Wettst.) Hayek
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
18.08.2010, Czerwone Wierchy (Tatry Zachodnie) ; copyright © by Jerzy Kruk XL
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
XL
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
XL
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
XL
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)

występowanie

Analiza porównawcza przeprowadzona na materiale zielnikowym pochodzącym z Tatr, Karkonoszy, Alp i Transylwanii wykazała, że E. minima Jacq. i E. tatrae Wettst., to najprawdopodobniej jeden, wysokogórski takson o ogromnym zakresie zmienności wewnątrzgatunkowej. (/Posz E. (Proszkiewicz), 2010 [278]/).