takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Euphrasia tatrae Wettst.

świetlik tatrzański
Euphrasia minima Jacq. ex DC. ssp. tatrae (Wettst.) Hayek
na stronie — występowanie
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)

18.08.2010, Czerwone Wierchy (Tatry Zachodnie) ; copyright © by Jerzy Kruk XL

Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)

występowanie

Analiza porównawcza przeprowadzona na materiale zielnikowym pochodzącym z Tatr, Karkonoszy, Alp i Transylwanii wykazała, że E. minima Jacq. i E. tatrae Wettst., to najprawdopodobniej jeden, wysokogórski takson o ogromnym zakresie zmienności wewnątrzgatunkowej. (/Posz E. (Proszkiewicz), 2010 [278]/).