atlas-roslin.pl

Asteroideae - z języczkowatymi, z plewinkami

Asteroideae Asteroideae Asteroideae AsteroideaeAsteroideae🔑Asteroideae - z kwiatami języczkowatymi, bez plewinekstokrotka leśna (Bellis sylvestris)
  
↓niebrzeżne kwiaty języczkowe płodne, żeńskie, z dwudzielnym znamieniem słupka
  
    
↓niepappus dobrze wykształcony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
    
      
↓niekwiaty języczkowate białe
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
koszyczek kwiatowy po usunięciu owoców, z dobrze widocznymi plewinkami
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
      
      
↑nie kwiaty języczkowate żółte
      
        
↓nieliście naprzeciwległe
Heliopsis scabra (skwarota szorstka)
Heliopsis scabra (skwarota szorstka)
heliopsis słoneczny, heliopsis szorstki, słoneczniczek szorstki · (potocznie: "słoneczniczek zwyczajny") · syn. Heliopsis helianthoides var. scabra · takson uprawiany
        
        
↑nie ulistnienie skrętoległe
        
          
↓nieliście łodygowe lancetowate
Buphthalmum salicifolium (kołotocznik wierzbolistny)
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Niełupki kwiatów języczkowatych graniasto oskrzydlone.
Buphthalmum salicifolium (kołotocznik wierzbolistny)
(potocznie: "kołotocznik") · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
          
          
↑nie liście lodygowe jajowate, sercowate
Telekia speciosa (smotrawa okazała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Niełupki nieoskrzydlone, obłe.
Telekia speciosa (smotrawa okazała)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
          
    
↑nie pappus nie wykształcony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
    
      
↓nielistki okrywy liściaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Ulistnienie naprzeciwległe lub w okółkach.
      
        
↓nieokrywa wielorzędowa
Silphium perfoliatum (różnik przerosłolistny)
Silphium perfoliatum (różnik przerosłolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Liście naprzeciwległe lub w okółkach, zrośniętymi nasadami obejmują łodygę; dolne bardzo duże, do 30 cm długości.
Silphium perfoliatum (różnik przerosłolistny)
rożnik przerośnięty, sylfium przerosłe, żółwia · takson uprawiany
        
        
↑nie okrywa 1 – 3-rzędowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Przynajmniej dolne liście łodygowe naprzeciwległe ale nie zrośnięte nasadami.
        
          
↓nieliście 1 – 3× pierzasto podzielone
Dahlia hybrida (dalia zmienna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
Dahlia hybrida (dalia zmienna)
dalia ogrodowa, georginia zmienna · (potocznie: "dalia karłowa", "dalia kołnierzykowa") · syn. Dahlia ×cultorum · Dahlia ×hortensis · Dahlia pinnata · Dahlia variabilis hort. · takson uprawiany
          
          
↑nie liście niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
          
            
↓niebrzeżnych kwiatów języczkowatych 8
Guizotia abyssinica (olejarka abisyńska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Roślina w górze gruczołowato owłosiona.
            
            
↑nie brzeżnych kwiatów języczkowatych 8 – 15
Heliopsis scabra (skwarota szorstka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
Heliopsis scabra (skwarota szorstka)
heliopsis słoneczny, heliopsis szorstki, słoneczniczek szorstki · (potocznie: "słoneczniczek zwyczajny") · syn. Heliopsis helianthoides var. scabra · takson uprawiany
            
      
↑nie listki okrywy drobne, ±niezielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Ulistnienie skrętoległe lub naprzeciwległe.
      
        
↓nieprzynajmniej dolne liście naprzeciwległe, niepodzielone
Zinnia elegans (cynia wytworna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
        
        
↑nie liście skrętoległe, przeważnie pierzasto podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
        
          
↓niejęzyczki jajowate do okrągławych
Achillea ptarmica
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Koszyczki drobne w gęstych podbaldachowatych kwiatostanach.
          
          
↑nie języczki podługowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Koszyczki większe; zwykle pojedyncze.
          
            
↓nienasada kwiatów rurkowych powiększona
Anthemis nobilis (rumian rzymski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Anthemis nobilis (rumian rzymski)
rumian szlachetny · syn. Chamaemelum nobile · takson uprawiany
            
            
↑nie nasada kwiatów rurkowych niepowiększona
            
              
↓nieniełupki nieoskrzydlone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
              
              
↑nie niełupki szeroko oskrzydlone
              
  
↑nie brzeżne kwiaty języczkowe bezpłciowe, płonne
  
    
↓nielistki okrywy w 2 (3) rzędach
    
      
↓nieniełupki bez dzióbka i szczecinek
Coreopsis grandiflora (nachyłek wielkokwiatowy)
zewnętrzne listki okrywy listkowate i odstające
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
  Uprawiane kwiaty jednoroczne i byliny.
      
      
↑nie szczyt owocu z przydatkami (łuseczki, ostki, szczeciny lub dzióbek)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
      
        
↓nieowoc z 2 – 4 długimi, trwałymi ośćmi z zadziorkami
Bidens frondosa (uczep amerykański)
owoce z dwoma szczecinkami z zadziorkami
Bidens cernua (uczep zwisły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
  Rośliny dziko występujące na brzegach wód i podmokłych.
        
        
↑nie uprawiane ozdobne
        
          
↓nieniełupki z dzióbkiem (lub nietrwałymi ostkami)
Cosmos bipinnatus (kosmos pierzasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
  Uprawiane kwiaty jednoroczne.
          
          
↑nie niełupki z 5 – 10 łuseczkami z ostką
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
          
            
↓niewszystkie liście skrętoległe
Gaillardia aristata (gailardia oścista)
            
            
↑nie dolne liście naprzeciwległe
Verbesina alternifolia (werbesina wysmukła)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Verbesina alternifolia (werbesina wysmukła)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
            
    
↑nie listki okrywy w wielu rzędach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
    
      
↓niekwiaty języczkowate białe
Anthemis arvensis (rumian polny)
      
      
↑nie kwiaty języczkowate zwykle żółte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
      
        
↓niedno koszyczka płaskie
Helianthus debilis ssp. cucumerifolius (słonecznik ogórkolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Niełupki (zalążnie) na szczycie z (1) 2 (4) wydłużonymi włoskami pappusu, czasem zredukowanymi do łuseczek.
        
        
↑nie dno kwiatowe wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Szczyt niełupek (zalążni) z wąską lub niewidoczną koronką.