takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
· kenofit lub roślina rodzima, zadomowiony, inwazyjny ale status wymaga wyjaśnienia [234]

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.

smotrawa okazała
na stronie — opis · występowanie · wymagania i uprawa
Telekia speciosa (smotrawa okazała)
30.07.2006, Iwonicz Zdrój; copyright © by Marek Snowarski
Telekia speciosa (smotrawa okazała)
Telekia speciosa
pokrój
Telekia speciosa
koszyczek kwiatowy
Telekia speciosa
kwiaty
Telekia speciosa
pokrój w trakcie kwitnienia
Telekia speciosa (smotrawa okazała)
Telekia speciosa (smotrawa okazała)
Telekia speciosa (smotrawa okazała)
Telekia speciosa (smotrawa okazała)

opis

Telekia speciosa (smotrawa okazała)
Bylina. Łodyga wzniesiona, gruba, wysoka - 1-2 m wysokości.

space

Koszyczki_kwiatowe duże, 50-60 mm średnicy, na długich szypałach, po 2-8 na szczycie łodygi.

space

Kwiaty złocistożółte. Brzeżne kwiaty języczkowe ok. 2× dłuższe od listkow okrywy koszyczka, slupkowe, równowąskie, drobne - okolo 1 mm szerokości.

space

Pylniki o klinowatej podstawie, na szczycie długo postrzępione.

Owocki 5-6 mm długości, nagie, nieco ściśnięte, zaokrąglone, jedynie brzeżne w zarysie trójkątne.

space

występowanie

Telekia speciosa (smotrawa okazała)
wystepowanie
o mapie występowania
Dziko w Bieszczadach, poza tym od dawna uprawiana roślina ozdobna i zdziczała w wielu miejscach. Olszyny nadrzeczne, brzegi zarośli, uprawiana i zdziczała w parkach.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny ale status wymaga wyjaśnienia regionalnie; kenofit lub roślina rodzima; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 12pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 150-200 cm · kwitnienie: 7-8

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·