atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (DD) [234]

Avena strigosa Schreb. [🔉 a·we·na *]

owies szorstki, owies owsik
Avena strigosa (owies szorstki)
08.2011, OB Kopenhaga (Dania); copyright © by Paweł Kalinowski XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Avena (owies)kl 6320

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Avena strigosa (owies szorstki)
Roślina jednoroczna.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (DD); archeofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Avena strigosa (owies szorstki)
🌱
Rodzima trawa jednoroczna. Uprawiana też jako roślina paszowa (zielonki i kiszonki) oraz wypasana. Stosowana jako międzyplon o charakterze fitosanitarnym i poprawiającym strukturę gleby. Szybki rozwój początkowy; zimą wymarza.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
Niskie wymagania glebowe; dobrze rośnie na glebach lekkich, piaszczystych.