fot. pk-Avena_strigosa_OB_Kbh_DK_08.11 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Avena strigosa (owies szorstki)

on This page when logged in
you will see 8.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2011, OB Kopenhaga (Dania) · copyright © by Paweł Kalinowski