takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.

kostrzewa nibyowcza
Festuca ovina L. ssp. pseudovina (Hack.) Kozłowska · Festuca ovina L. ssp. sulcata Hack. var. pseudovina Hack. · Festuca sulcata Hack. var. pseudovina Hack. · Festuca valesiaca Schleich. ssp. pseudovina (Hack. ex Wiesb.) Hegi
Festuca pseudovina (kostrzewa nibyowcza)
04.06.2015, Melsztyn; copyright © by Jerzy Kruk XL
Festuca pseudovina (kostrzewa nibyowcza)
XL
Festuca pseudovina (kostrzewa nibyowcza)
XL
Festuca pseudovina (kostrzewa nibyowcza)
Festuca pseudovina (kostrzewa nibyowcza)
Festuca pseudovina (kostrzewa nibyowcza)
Festuca pseudovina (kostrzewa nibyowcza)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.