antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Aster ×salignus Willd.

aster wierzbolistny
Aster lanceolatus × novi-belgii
Aster ×salignus (aster wierzbolistny)
10.09.2011, Laski k.Olkusza; copyright © by Jerzy Kruk XL
Aster ×salignus (aster wierzbolistny)
XL
Aster ×salignus (aster wierzbolistny)
XL
Aster ×salignus (aster wierzbolistny)
XL
Aster ×salignus (aster wierzbolistny)
XL
Aster ×salignus (aster wierzbolistny)
XL
Aster ×salignus (aster wierzbolistny)
XL
Aster ×salignus (aster wierzbolistny)
XL

cechy charakterystyczne

Bylina z długimi kłączami. Łodygi wzniesione, 40-120 cm wysokości, w dole nagie, w górze rozgałęzione i zwykle owłosione.

space

Koszyczki kwiatowe duże, 25-40 mm szerokości. Listki okrywy ±podobnej długości lub zewnętrzne nieco krótsze (o 1/3(1/2)); wąskie 0.5-0.7 mm szerokości. Kwiaty języczkowe białe, potem niebieskie do niebieskofioletowych.

space

występowanie

Bylina uprawna, wynik krzyżówki astra lancetowatego (Aster lanceolatus) i astra nowobelgijskiego (Aster novi-belgii). Zdziczała przede wszystkich na przydrożach, terenach ruderalnych, zaroślach przy wodach. Rozmnaża się głównie wegetatywnie z racji prawie pełnej sterylności.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny lokalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 9pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg lokalny (występuje w jednym regionie lub województwie)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; brak danych o dynamice populacji
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)

Aster lanceolatus (aster lancetowaty)
Aster simplex
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]
Aster ×salignus (aster wierzbolistny)
Aster lanceolatus × novi-belgii
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
aster wirginijski, (potocznie: marcinki wirginijskie)
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
listki okrywy
Listki okrywy lancetowate, 0.8(-1) mm szerokości; przylegające, różnej długości, zachodzą na siebie dachówkowato; zielony pas wąsko rombowaty do lancetowatego, z białawym obrzeżeniem.
Aster ×salignus (aster wierzbolistny)
XL
Listki okrywy ±podobnej długości lub zewnętrzne nieco krótsze (o 1/3(1/2)); wąskie 0.5-0.7 mm szerokości.
Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
Listki podobnej długości lub zewnętrzne nieco krótsze od wewnętrznych; 0.7-1 mm szerokości.
nasada liści łodygowych
Dolne liście łodygowe zwężone w ogonek. Górne liście łodygowe i podsadki nasadą nie obejmują łodygi lub obejmują ją nieznacznie uszkowato.
Aster ×salignus (aster wierzbolistny)
XL
Liście łodygowe zwężone w ogonek; listki w obrębie kwiatostanu siedzące, czasem niewyraźnie uszkowato obejmujące łodygę.
Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
Nasada zwężona i uszkowato wpół obejmująca łodygę (przynajmniej górne liście łodygowe i największe listki w obrębie kwiatostanu).
kwiaty
Koszyczki 15-25 mm średnicy. Kwiaty języczkowate jasno niebieskawofioletowe lub białawe.
Aster ×salignus (aster wierzbolistny)
XL
Koszyczki kwiatowe duże, 25-40 mm szerokości. Kwiaty języczkowe białe, potem niebieskie do niebieskofioletowych.
Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
Koszyczki kwiatowe do 30 mm średnicy. Kwiaty języczkowate niebieskie, rzadko białe.
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.139 [71.7]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.133 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.663 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.464 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.493 [9]
· Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.183 [86.7]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.521 [11]
· Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.84 [85.25]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.114 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.663 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.02.2015 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Aster_xsalignus.htm"> Aster ×salignus (aster wierzbolistny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>