antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Aster novi-belgii L.

aster nowobelgijski aster wirginijski (potocznie: marcinki wirginijskie)
Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
25.09.2010, Niepołomice; copyright © by Jerzy Kruk
Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
XL
Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)

cechy charakterystyczne

Gatunek o dużej zmienności formy kwiatostanu, liści, stosunku długości zewnętrznych i wewnętrznych listków okrywy koszyczka.
Bylina z kłączem. Łodygi wzniesione, 40-120(140) cm wysokości, zwykle już poniżej połowy rozgałęzione; powierzchnia łodygi naga, jedynie gałązki kwiatostanu z linią włosków.

space

Koszyczki kwiatowe do 30 mm średnicy zebrane w wielokwiatowy wiechowaty lub baldachogroniasty kwiatostan. Listki okrywy nagie, podobnej długości lub zewnętrzne nieco krótsze od wewnętrznych; 0.7-1 mm szerokości.

space

występowanie

Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
Uprawiana bylina ozdobna; pochodzi ze wschodu Ameryki Północnej ze strefy klimatu umiarkowanego. Dziczejąca i zadomowiająca się na terenach umiarkowanie wilgotnych i podmokłych, żyznych. Częściej na stanowiskach ruderalnych, brzegach wód, skrajach lasów łęgowych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 40-150 cm · kwitnienie: 8-9

Wymagania: żyzność · podłoże bardzo żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #15):
• bez odmiany · ‘Apollo’ · ‘biały’ · ‘Crimson Brocade’ · ‘Dauerblau’ · ‘fioletowy/purpurowy mix’ · ‘Fuldatal’ · ‘Island Bahamas’ · ‘Island Samoa’ · ‘IslandTonga’ · ‘Marie Ballard’ · ‘Patricia Ballard’ · ‘Royal Ruby’ · ‘Schneeberg’ · ‘White Ladies’ · ‘Winstor Churchill’

znalezisko 20100925.2.jkr - Aster novi-belgii (aster nowobelgijski); Niepołomice
9f · 20100925.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Niepołomice/
znalezisko 20101010.1.jkr - Aster novi-belgii (aster nowobelgijski); Kraków
7f · 20101010.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/
/prawdopodobnie zdziczała odmiana ogrodowa/
znalezisko 20100727.15.js - Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
2f · 20100727.15.js
leg. Jacek Soboń
/cv. Olga Keith/
znalezisko 20100913.12.js - Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
2f · 20100913.12.js
leg. Jacek Soboń
/cv. Patricia Ballard/
znalezisko 00010000.B27.bl - Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
3f · 00010000.B27.bl
leg. Barbara Łotocka
/cv. Winston Churchill/
znalezisko 20110924.1b.11 - Aster novi-belgii (aster nowobelgijski); Wrocław
2f · 20110924.1b.11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
znalezisko 20111012.1.11 - Aster novi-belgii (aster nowobelgijski); Wrocław ul. Strzegomska os. Muchobór Mały
14f · 20111012.1.11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław ul. Strzegomska os. Muchobór Mały/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.136+135i+127k [71.7]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.131 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.663 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.465 [15]
· Krusze N. red., 1980 — Ogrodnictwo w tabelach. p.337 [129]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.492 [9]
· Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.183 [86.7]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.520 [11]
· Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.83 [85.25]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.114 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.663 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.02.2015 · powstała/was created 28.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Aster_novi-belgii.htm"> Aster novi-belgii (aster nowobelgijski) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>