takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Carex ×schatzii Kneuck.

Carex lepidocarpa × viridula
Carex ×schatzii
Carex ×schatzii

cechy charakterystyczne

Kłosów żeńskich 1-3(4).

Kłos męski zwykle na gałązce do 4cm długości.

Podsadka najniższego kłosa zwykle 1-2(3)mm szeorkości, podsadka kolejnego zwykle do 1mm szerokości.

Najwyższe liście łodygowe zwykle znacznie krótsze od łodygi, rzadko równe jej lub dłuższe.

występowanie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140620.1.pk - Carex ×schatzii; Magdzinek gm. Wierzbica k. Chełma
140620-1
leg. Paweł Kalinowski, det. H. Więcław
/Magdzinek gm. Wierzbica k. Chełma/ #2

Carex viridula · turzyca Oedera »1

Carex oederi · Carex serotina ssp. serotina
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]