odróżnianie selerów węzłobaldachowych (Apium nodiflorum) i potocznika wąskolistnego (Berula erecta)

na stronie — wskazówki · pokrywy · owoce · płatki · odcinki liści · baldach · działki kielicha · zapach
Oba gatunki preferują tego samego rodzaju podmokłe siedliska i brzegi cieków wodnych. Potocznik wąskolistny (Berula erecta) to gatunek częsty na terenie Polski. Selery węzłobaldachowe (Apium nodiflorum) znane są tylko z jednej lokalizacji na zachodzie kraju, na wschodniej granicy zasięgu na tej szerokości geograficznej. Jedyne stanowisko znaleziono w latach 30-tych XX w., istnieje do dzisiaj. Jest mało prawdopodobne aby znalazły się i inne stanowiska wzdłuż zachodniej granicy Polski ale warto sprawdzać.

space

Najpewniej odróżnieniu obu gatunków służą cechy pokryw i pokrywek, żebrowanie dojrzałych owoców, wielkość i forma płatków, brzeg odcinków blaszki liściowej.

pokrywy

Berula erecta (potocznik wąskolistny)
B. erecta · pokrywy liczne, liściowate, często trójdzielne 3D||
Apium nodiflorum (selery węzłobaldachowe)
A. nodiflorum · pokryw nie ma lub są jeden/dwa lancetowate listki
Pokrywy potocznika wąskolistnego (Berula erecta) są duże i liczne, liściowate, zielone, często trójdzielne. Podobne do nich są też pokrywki.

space

owoce

Berula erecta (potocznik wąskolistny)
B. erecta · owoce niemal gładkie 3D 3D||
Apium nodiflorum (selery węzłobaldachowe)
A. nodiflorum · owoce wyraźnie żebrowane
Owoce potocznika wąskolistnego (Berula erecta) są niemal gładkie (płytko żebrowane).

space

płatki

Berula erecta (potocznik wąskolistny)
B. erecta · płatki większe, sercowate z wyraźnym zagiętym ku nasadzie kończykiem 3D||
Apium nodiflorum (selery węzłobaldachowe)
A. nodiflorum · płatki drobne, wydłużone, z drobnym zagiętym kończykiem
Płatki potocznika wąskolistnego (Berula erecta) są większe (1-2 mm) i mniej wydłużone, szeroko odwrotniesercowate, zakończone wygiętym ku nasadzie dość szerokim, wyraźnym odcinkiem.

space

odcinki liści

Berula erecta (potocznik wąskolistny)
B. erecta · odcinki brzegiem nieregularnie piłkowane (często podwójnie piłkowane)
Apium nodiflorum (selery węzłobaldachowe)
A. nodiflorum · odcinki brzegiem regularnie karbowane
Brzeg odcinków liści potocznika wąskolistnego (Berula erecta) jest nieregularnie (po części podwójnie) piłkowany lub karbowany.

space

słabsze cechy różnicujące lub mniej praktyczne w użyciu

baldach

Berula erecta (potocznik wąskolistny)
B. erecta · promienie liczne (zwykle 10-20)
Apium nodiflorum (selery węzłobaldachowe)
A. nodiflorum · promienie nieliczne (zwykle 5-7)
Baldachy potocznika wąskolistnego (Berula erecta) mają zdecydowanie więcej promieni (10-20). Zwykle są na dość długiej szypule (równej promieniom baldacha).

space

działki kielicha

Berula erecta (potocznik wąskolistny)
B. erecta · ząbki kielicha wyraźne || 3D
Apium nodiflorum (selery węzłobaldachowe)
A. nodiflorum · ząbki kielicha niedostrzegalne 3D||
Kwiat potocznika wąskolistnego (Berula erecta) ma wyraźne ząbki kielicha.

space

zapach

Potocznik wąskolistny (Berula erecta) (paradoksalnie!) pachnie selerem.

space