szpinak nowozelandzki

trętwian czterorożny · szpinak nowozelandzki · Tetragonia tetragonioides · syn. Tetragonia expansa Murray
na stronie — uprawa · wymagania · użytkowanie · występowanie · znaleziska

uprawa

Rzadko u nas uprawiane warzywo liściowe. Pochodzi z nadmorskich, subtropikalnych regionów Oceanii. Tworzy silnie rozgałęziające się pędy płożące i wzniesione na 60-90 cm. Liście są mięsiste, podobnie jak u wielu innych przedstawicieli sukulentycznej rodziny pryszczyrnicowatych (Aizoaceae) (jest to jedyne warzywo w tej rodzinie). W uprawie jednoroczny, w naszym klimacie nie zimuje, poza tym roślina wieloletnia.
Szpinak nowozelandzki jest uprawiany z rozsady. W ciepłe i wilgotne lata może też udać się siewu wprost do gruntu na początku maja.

space

Rozsadę przygotowuje się w doniczkach 7-8 cm. Do gruntu wysadza się po ostatnich wiosennych przymrozkach. Rozstawa 100×50, 70×50 lub 60×60 cm. W razie uprawy z siewu wprost do gruntu sieje się po 2-3 nasiona w podanej rozstawie, wskazane jest przykrycie agrowłókniną aby zapewnić wyższą wilgotność i temperaturę gleby.

space

Dla dobrego plonowania wymaga stale wilgotnej gleby, w razie suszy podlewania, nawożenia pogłownego.

Analiza dostępności nasion (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

wymagania

Warzywo ciepłolubne. Szybko rośnie jedynie przy wysokich letnich temperaturach i dostatku wody. Przy niskiej temperaturze rośnie bardzo powoli. Znosi przymrozki do -2°C.

space

Preferuje gleby żyzne, wilgotne, poza tym nie ma większych wymagań glebowych.

space

użytkowanie

Zbiór prowadzi się sukcesywnie od końca czerwca do mrozów. Odrywa się liście i górne, miękkie odcinki pędów; przy ciepłej pogodzie nie rzadziej jak raz na tydzień. Ogłowione rośliny silniej rozrastają się i tworzą większą liczbę młodych pędów.

space

Wadą tego warzywa jest niedostosowanie do naszego klimatu. Szybko rośnie jedynie przy wysokich temperaturach, z uwagi na powolne i nierównomierne kiełkowanie przygotowanie rozsady jest kłopotliwe, ma wysokie wymagania wodne.

space

Brak zróżnicowania na odmiany różniące się cechami użytkowymi.

Grupa użytkowa: warzywa · warzywa liściowe

występowanie

Roślina jednoroczna.
znalezisko 20130000.W32_13.13 - Tetragonia tetragonioides (trętwian czterorożny); Wrocław

8f · 20130000.W32_13.13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/

znalezisko 20050800.1.pk - Tetragonia tetragonioides (trętwian czterorożny); OB Warszawa

3f · 20050800.1.pk
leg. Paweł Kalinowski
/OB Warszawa/