takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Carex ×leutzii Kneuck.

Carex hostiana × lepidocarpa
Carex ×leutzii
2012 copyright © by Paweł Kalinowski XL
Carex ×leutzii
XL
Carex ×leutzii
Carex ×leutzii
Carex ×leutzii
XL
Carex ×leutzii

cechy charakterystyczne

Kłosy żeńskie 7-16mm długości i 6-9mm szerokości, zwykle zbliżone, ale czasem oddalone jeden od drugiego, odległość pomiędzy pierwszym a drugim 0.2-4cm.

Kłosy męskie na gałązkach do 2cm długości.

Pęcherzyki 3.5-4.5mm długości, z dzióbkiem 1.2-1.5mm długości (stanowi 30-38% długości pęcherzyka).

występowanie

Carex hostiana · turzyca Hosta

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — EN–zagrożony
turzyca Hosta (Carex hostiana)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120000.1.pk - Carex ×leutzii
120000-1
leg. H. Więcław #2