takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Euphrasia salisburgensis Hoppe

świetlik salzburski
Euphrasia salisburgensis Funck
na stronie — opis · występowanie · znaleziska