antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Odontites verna (Bellardi) Dumort.

zagorzałek wiosenny
Euphrasia odontites L. · Odontites rubra Besser
Odontites verna (zagorzałek wiosenny)
09.06.2011, pola w Górzynie, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Odontites verna (zagorzałek wiosenny)
09.06.2011, pola w Górzynie, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Odontites verna (zagorzałek wiosenny)
Odontites verna (zagorzałek wiosenny)
Odontites verna (zagorzałek wiosenny)
Odontites verna (zagorzałek wiosenny)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110609.3.pkob - Odontites verna (zagorzałek wiosenny); pola w Górzynie, woj. lubuskie
110609-3
leg. Piotr Kobierski
/pola w Górzynie, woj. lubuskie/ #7
znalezisko 20110704.3.pkob - Odontites verna (zagorzałek wiosenny); ok. Górzyna, woj. lubuskie
110704-3
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #1
znalezisko 00010000.11.pkob - Odontites verna (zagorzałek wiosenny); Obniżenie Nowosolskie
11
leg. Piotr Kobierski
/Obniżenie Nowosolskie/ #1