takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Carlina intermedia Schur

dziewięćsił pośredni
Carlina vulgaris L. ssp. intermedia ;(Schur) Hayek
na stronie — występowanie