takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Carlina longifolia Rchb.

dziewięćsił długolistny
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. · Carlina stricta (Rouy) Fritsch · Carlina vulgaris L. ssp. longifolia Nyman
Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny)
13.09.2010, wąwóz Sobczański (Pieniny); copyright © by Jerzy Kruk
Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny)
Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny)
Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny)
Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100913.1.jkr - Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny); wąwóz Sobczański (Pieniny)
100913-1
leg. Jerzy Kruk
/wąwóz Sobczański (Pieniny)/ #7
znalezisko 20130505.43.js - Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny); OB Uniw. Wrocławskiego
130505-43
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #1