takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Carlina longifolia Rchb.

dziewięćsił długolistny
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. · Carlina stricta (Rouy) Fritsch · Carlina vulgaris L. ssp. longifolia Nyman
na stronie — występowanie · znaleziska