antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Eragrostis multicaulis Steud.

miłka wielołodygowa