↓nienajniższe piętro wiechy z 1-2 gałązkami
↓nienasada blaszki liściowej przynajmniej górnych lisci naga; pochwy nagie
Eragrostis multicaulis (miłka wielołodygowa)
Eragrostis multicaulis (miłka wielołodygowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski (1.5) 2-3 (6) mm długości, 4-6 (8)-kwiatowe, silnie spłaszczone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Chwast ogrodów botanicznych.
↑nie nasada blaszki liściowej orzęsiona, brzeg blaszki ogruczolony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski większe, w wiesze 4-15 cm długości.
↓nieplewka dolna 1.5-2 mm długości
Eragrostis minor (miłka drobna)
Eragrostis minor (miłka drobna)
3D
liść widok z wierzchu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski (4) 5-8 (11) mm długości, 5-12 (20)-kwiatowe, podługowato równowąskie, silnie spłaszczone; oś kłoska zupełnie zakryta przez kwiaty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Eragrostis minor Host (miłka drobna)
wystepowanie - Eragrostis minor (miłka drobna)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Gatunek śródziemnomorski, rozwleczony po całym świecie; piaszczyste przydroża i nasypy.
brzeg blaszki liściowej bez gruczołków
Eragrostis albensis (miłka połabska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Brzeg blaszki liściowej bez gruczołków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Tereny piaszczyste przy rzekach. Szybko się rozprzestrzenia w Niemczech.
↑nie plewka dolna 2-2.8 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski (4) 8-15 (25) mm długości, 15-20-kwiatowe, podługowato równowąskie, silnie spłaszczone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Eragrostis cilianensis (All.) Hubb. ≡ Eragrostis megastychya (Koeler) Link — miłka wielka

Gatunek śródziemnomorski, rozwleczony po całym świecie; dawniej podany z Wrocławia.

↑nie najniższe gałązki wiechy po (2) 3-6 w okółku; brzeg listków bez gruczołków
↓nieobie plewy równej długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski do 10 mm długości, 15-20-kwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Eragrostis aegyptiaca (Willd.) Link — miłka egipska

Zawlekana.

↑nie plewa górna 1.5-2× dłuższa od dolnej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nerwy boczne plewki dolnej słabo widoczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. (miłka owłosiona)
wystepowanie - Eragrostis pilosa (miłka owłosiona)
syn. Eragrostis pilosa P. Beauv. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Gatunek śródziemnomorski, rozwleczony po świecie, nad Wisłą zadomowiony.

opis

Trawy jednoroczne stanowisk suchych.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.634 [9]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.603+563k [15]
 • Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.869 [105]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.217 [5]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.925 [40]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.724 [11]
 • Dajdok Z., Pawlaczyk P. red., 2009 — Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. p.77 [133]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.128+345 [86.1]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.313 [85.2]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.256 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.903 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.353 [444]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji