atlas-roslin.pl

Eragrostis [🔉 er·ag·ros·tis]

miłka
  
↓nienajniższe piętro wiechy z 1 – 2 gałązkami
  
    
↓nienasada blaszki liściowej przynajmniej górnych lisci naga; pochwy nagie
Eragrostis multicaulis (miłka wielołodygowa)
Eragrostis multicaulis (miłka wielołodygowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Kłoski (1.5) 2 – 3 (6) mm długości, 4 – 6 (8)-kwiatowe, silnie spłaszczone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Eragrostis multicaulis (miłka wielołodygowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Chwast ogrodów botanicznych.
    
    
↑nie nasada blaszki liściowej orzęsiona, brzeg blaszki ogruczolony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Kłoski większe, w wiesze 4 – 15 cm długości.
    
      
↓nieplewka dolna 1.5 – 2 mm długości
Eragrostis minor (miłka drobna)
Eragrostis minor (miłka drobna)
3D
liść widok z wierzchu
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Kłoski (4) 5 – 8 (11) mm długości, 5 – 12 (20)-kwiatowe, podługowato równowąskie, silnie spłaszczone; oś kłoska zupełnie zakryta przez kwiaty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ro ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
Eragrostis minor (miłka drobna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Gatunek śródziemnomorski, rozwleczony po całym świecie; piaszczyste przydroża i nasypy.
      
        
brzeg blaszki liściowej bez gruczołków
Eragrostis albensis (miłka połabska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Brzeg blaszki liściowej bez gruczołków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Eragrostis albensis (miłka połabska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tereny piaszczyste przy rzekach. Szybko się rozprzestrzenia w Niemczech.
        
      
↑nie plewka dolna 2 – 2.8 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Kłoski (4) 8 – 15 (25) mm długości, 15 – 20-kwiatowe, podługowato równowąskie, silnie spłaszczone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
  Eragrostis cilianensis (All.) Hubb. ≡ Eragrostis megastychya (Koeler) Link — miłka wielka

Gatunek śródziemnomorski, rozwleczony po całym świecie; dawniej podany z Wrocławia.

      
  
↑nie najniższe gałązki wiechy po (2) 3 – 6 w okółku; brzeg listków bez gruczołków
  
    
↓nieobie plewy równej długości
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Kłoski do 10 mm długości, 15 – 20-kwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
  Eragrostis aegyptiaca (Willd.) Link — miłka egipska

Zawlekana.

    
    
↑nie plewa górna 1.5 – 2× dłuższa od dolnej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Nerwy boczne plewki dolnej słabo widoczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ro ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegląd ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Eragrostis pilosa (miłka owłosiona)
wystepowanie
syn. Eragrostis pilosa · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Gatunek śródziemnomorski, rozwleczony po świecie, nad Wisłą zadomowiony.
    
Trawy jednoroczne stanowisk suchych.

space