antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Eragrostis albensis H. Scholz

miłka połabska
Eragrostis albensis (miłka połabska)
07.07.2005 copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Eragrostis albensis (miłka połabska)
Eragrostis albensis (miłka połabska)
cechy diagnostyczne w kluczu:Eragrostis (miłka)kl 8437

występowanie

Wcześniej egzemplarze tego gatunku były zwykle mylnie identyfiowane jako miłka owłosiona (Eragrostis pilosa).

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny lokalnie; kenofit; pochodzenie: nieznany [czas przybycia na teren Polski: nieznany]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 12pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg lokalny (występuje w jednym regionie lub województwie)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050707.1.bsw - Eragrostis albensis (miłka połabska)
050707-1
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska #7