fot. bsw-1-4-_Eragr_albenc (884×572) — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Eragrostis albensis (miłka połabska)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.07.2005
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska