antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.

miłka owłosiona
Eragrostis pilosa P. Beauv.
cechy diagnostyczne w kluczu:Eragrostis (miłka)kl 6405

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Wcześniej jako ten gatunek były zwykle mylnie identyfikowane egzemplarze miłki połabskiej (Eragrostis albensis). Potwierdzone jest tylko jedno znalezisko ze stacji kolejowej w Pile o charakterze efemerofita /Dajdok Z., Pawlaczyk P. red., 2009 [133]/.

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Eurazja [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych