takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sorbus meinichii (Lindeb.) Hedl.

Sorbus ×hybrida × aucuparia