takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.308); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. ssp. conopsea

gółka długoostrogowa typowa
Gymnadenia conopsea

24.07.1991, Dolina Chochołowska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow

Gymnadenia conopsea ssp. conopsea (gółka długoostrogowa typowa)

kwiat, widok od przodu

Gymnadenia conopsea ssp. conopsea (gółka długoostrogowa typowa)

kwiat, widok z boku

Gymnadenia conopsea

kwiatostan

Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea

cechy charakterystyczne

W kwiatostanie przypada 3.5-4.5 kwiatu na cm bieżący. Kwiaty różowe, mięsno czerwone do purpurowych, pachnące niezbyt intensywnie.

Drugi liść od nasady łodygi przynajmniej 11×dłuższy niż szerszy.

Pomiędzy kwiatostanem na liśćmi w dole pędu, znajduje się zwykle mniej niż 4 wyraźnie mniejszych liści podsadkowych.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.308 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea (gółka długoostrogowa typowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Łąki, pastwiska, torfowiska, zarośla i prześwietlone lasy, na glebach żyznych, kwaśnych do zasadowych, często na zasobnych w węglan wapnia.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

znalezisko 19970813.5.am - Gymnadenia conopsea ssp. conopsea (gółka długoostrogowa typowa); Tatry

1f · 19970813.5.am
leg. Antoni Mielnikow
/Tatry/

znalezisko 20020629.10.am - Gymnadenia conopsea ssp. conopsea (gółka długoostrogowa typowa); Dolina Kościeliska (Tatry)

2f · 20020629.10.am
leg. Antoni Mielnikow
/Dolina Kościeliska (Tatry)/

znalezisko 00010000.103.mr - Gymnadenia conopsea ssp. conopsea (gółka długoostrogowa typowa); Suwalszczyzna

4f · 00010000.103.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/