rok 2004


21.12.2004

* Nowe gatunki z fotografiami Błażeja Gierczyka: róża francuska (Rosa gallica), róża rdzawa (Rosa rubiginosa), koniczyna dwukłosowa (Trifolium alpestre)
i uzupełnienia fotografii: kapusta rzepak (Brassica napus), żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare), pięciornik rozłogowy (Potentilla reptans), wiązówka bulwkowa (Filipendula vulgaris), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), nostrzyk żółty (Melilotus officinalis), rozchodnik ostry (Sedum acre), róża dzika (Rosa canina).

20.12.2004

* Nowe gatunki z fotografiami Antoniego Mielnikowa: naradka włosista (Androsace chamaejasme), przetacznik różyczkowaty (Veronica aphylla), skrzyp pstry (Equisetum variegatum), przetacznik pagórkowy (Veronica teucrium), widłaczek torfowy (Lycopodiella inundata), czerwiec trwały (Scleranthus perennis), jaskier górski (Ranunculus pseudomontanus), sosna limba (Pinus cembra), jaskier alpejski (Ranunculus alpestris), przelot alpejski (Anthyllis alpestris), jaskier okrągłolistny (Ranunculus thora), bodziszek gołębi (Geranium columbinum)
i uzupełnienia fotografii: rdest żyworodny (Polygonum viviparum), piaskowiec macierzankowy (Arenaria serpyllifolia), pięciornik złoty (Potentilla aurea), czyściec prosty (Stachys recta), stulisz Loesela (Sisymbrium loeselii), stokrotnica górska (Bellidiastrum michelii), dziewanna fioletowa (Verbascum phoeniceum), ośmiał mniejszy (Cerinthe minor), świerk pospolity (Picea abies), cieciorka pstra (Coronilla varia), tłustosz alpejski (Pinguicula alpina), miłek letni (Adonis aestivalis), goryczka wiosenna (Gentiana verna), łoczyga pospolita (Lapsana communis), lepnica bezłodygowa (Silene acaulis), smółka pospolita (Viscaria vulgaris), kuklik pospolity (Geum urbanum), tojeść gajowa (Lysimachia nemorum), kruszyna pospolita (Frangula alnus).

space

* Nowe gatunki z fotografiami Edwarda Kaniewskiego: różanecznik katawbijski (Rhododendron catawbiense)
i uzupełnienie: dereń biały (Cornus alba).

space

28.06.2004


* Nowe gatunki z fotografiami Marcina Obałka (pomoc i oznaczenie Błażej Gierczyk):
pieprzyca gęstokwiatowa (Lepidium densiflorum),
wyka brudnożółta (Vicia grandiflora),
lnicznik drobnoowocowy (Camelina microcarpa),
rukiew wodna (Nasturtium officinale),
chroszcz nagołodygowy (Teesdalea nudicaulis),
skalnica ziarenkowata (Saxifraga granulata),
jaskier sardyński (Ranunculus sardous),
Tragopogon dubius ssp. major,
kozłek dwupienny (Valeriana dioica)

i uzupełnienia fotografii:
dereń świdwa (Cornus sanguinea),
rzepicha ziemnowodna (Rorippa amphibia),
smółka pospolita (Viscaria vulgaris),
mak piaskowy (Papaver argemone),
przytulia wonna (Galium odoratum),
dąb czerwony (Quercus rubra),
lepnica zwisła (Silene nutans),
dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans),
groszek czerniejący (Lathyrus niger),
gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea),
gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis),
wyka wąskolistna (Vicia angustifolia),
żankiel zwyczajny (Sanicula europaea),
łubin trwały (Lupinus polyphyllus),
wieżyczka gładka (Arabis glabra),
żywiec dziewięciolistny (Dentaria enneaphyllos),
jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella),
żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius),
orzech włoski (Juglans regia),
zawciąg pospolity wydłużony (Armeria maritima ssp. elongata).

27.06.2004

* Nowe gatunki z fotografiami Remigiusza Pielecha:
Veronica longifolia,
skrzyp zimowy (Equisetum hyemale)

i uzupełnienia fotografii:
przetacznik nitkowaty (Veronica filiformis),
sierpik barwierski (Serratula tinctoria),
czosnek kątowaty (Allium angulosum),
goździk kropkowany (Dianthus deltoides),
kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii),
zanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria),
śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum),
zawilec gajowy (Anemone nemorosa),
żywiec dziewięciolistny (Dentaria enneaphyllos),
sitowie korzenioczepne (Scirpus radicans),
pszeniec gajowy (Melampyrum nemorosum).

25.06.2004

* Nowe gatunki z fotografiami Antoniego Mielnikowa:
wilczomlecz słodki (Euphorbia dulcis),
głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata),
przytulinka krzyżowa (Cruciata laevipes),
turzyca drżączkowata (Carex brizoides),
korkowiec amurski (Phellodendron amurense),
starzec błotny (Senecio congestus),
farbownik polny (Anchusa arvensis),
pszonak pannoński (Erysimum odoratum),
dąbrówka kosmata (Ajuga genevensis),
przytulia krakowska (Galium cracoviense),
Aesculus xcarnea,
kasztanowiec żółty (Aesculus flava),
pięciornik śląski (Potentilla silesiaca)

i uzupełnienia fotografii:
rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera),
klon polny (Acer campestre),
wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum),
klon srebrzysty (Acer saccharinum),
lilia złotogłów (Lilium martagon),
bodziszek cuchnący (Geranium robertianum),
wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias),
czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum),
obrazki wschodnie typowe (Arum orientale ssp. orientale),
bodziszek żałobny (Geranium phaeum),
gajowiec żółty (Galeobdolon luteum),
babka lancetowata (Plantago lanceolata),
glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos).

24.06.2004

* Nowe gatunki z fotografiami Antoniego Mielnikowa:
śliwa domowa renkloda (Prunus domestica ssp. italica),
sesleria skalna (Sesleria varia),
smagliczka skalna (Alyssum saxatile),
przetacznik nitkowaty (Veronica filiformis),
knieć błotna górska (Caltha laeta),
turzyca sztywna (Carex elata),
kozłek trójlistkowy (ssp. austriaca) (Valeriana tripteris ssp. austriaca),
sosna amerykańska (Pinus strobus),
śliwa domowa typowa (Prunus domestica ssp. domestica),
języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium),
nerecznica krótkoostna (Dryopteris carthusiana),
turzyca pospolita (Carex nigra),
rzeżucha trójlistkowa (Cardamine trifolia),
porzeczka agrest (Ribes uva-crispa)

i uzupełnienia fotografii:
grusza pospolita (Pyrus communis),
wiśnia ptasia (Cerasus avium),
łuskiewnik różowy (Lathraea squamaria),
wiśnia pospolita (Cerasus vulgaris),
Prunus insitita,
skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia),
storczyk męski (Orchis mascula),
kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum),
podkolan biały (Platanthera bifolia),
szczawik zajęczy (Oxalis acetosella),
porzeczka złota (Ribes aureum),
żywokost sercowaty (Symphytum cordatum),
żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera),
skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata),
wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis),
pierwiosnek łyszczak (Primula auricula),
żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa),
miodunka ćma (Pulmonaria obscura),
skrzyp leśny (Equisetum sylvaticum).

23.06.2004

* Nowy gatunek z fotografiami Marcina Obałka (pomoc i oznaczenie Błażej Gierczyk):
mokrzycznik baldaszkowy (Holosteum umbellatum)*

i uzupełnienia fotografii:
wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias),
mahonia pospolita (Mahonia aquifolium),
skrzyp polny (Equisetum arvense),
iglica pospolita (Erodium cicutarium),
gajowiec żółty (Galeobdolon luteum),
rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana),
wiśnia wonna (Cerasus mahaleb),
kosmatka owłosiona (Luzula pilosa).

space


* Nowe gatunki z fotografiami Magdaleny Kłosowskiej:
ślaz maurytański (Malva sylvestris var. mauritiana),
ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita)

i uzupełnienie fotografii:
kapusta rzepak (Brassica napus).

space


* Nowe gatunki z fotografiami Marcina Obałka (pomoc i oznaczenie Błażej Gierczyk):
przetacznik trójlistkowy (Veronica triphyllos),
wierzba purpurowa (Salix purpurea),
fiołek przedziwny (Viola mirabilis),
Salix xpendulina,
wierzba biała (Salix alba),
złoć polna (Gagea arvensis),

i uzupełnienia:
wierzba szara (Salix cinerea),
szczawik zajęczy (Oxalis acetosella),
złoć łąkowa (Gagea pratensis),
zanokcica skalna (Asplenium trichomanes),
miesiącznica roczna (Lunaria annua),
złoć żółta (Gagea lutea),
iglica pospolita (Erodium cicutarium),
porzeczka czerwona (Ribes spicatum),
pierwiosnek lekarski (Primula veris),
tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris).

space


Nowe gatunki z fotografiami Pawła Garskiego:
pływacz drobny (Utricularia minor),
Drosera xobovata

i uzupełnienia:
rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides),
tłustosz pospolity typowy (Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris),
rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia).

15.04.2004

* Uzupełnienia z fotografiami Marcina Obałka (opis i oznaczenie Błażej Gierczyk):
kokorycz wątła (Corydalis intermedia),
kokorycz pusta (Corydalis cava),
zawilec żółty (Anemone ranunculoides),
ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna),
lepiężnik kutnerowaty (Petasites spurius),
lepiężnik różowy (Petasites hybridus).


* Klucz do rodzajów: miodunka (Pulmonaria), lepiężnik (Petasites), złoć (Gagea).


* Errata: zdjęcia na stronie złoć polna (Gagea arvensis) przedstawiały złoć łąkowa (Gagea pratensis). Za zwrócenie uwagi na pomyłkę dziękuję Błażejowi Gierczykowi.

03.04.2004

* Nowe gatunki z fotografiami Marcina Obałka (pomoc i oznaczenie Błażej Gierczyk):
kokorycz wątła (Corydalis intermedia),
rannik zimowy (Eranthis hyemalis)

i uzupełnienie: śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum).

18.03.2004

* Nowe gatunki: niezapominajka pagórkowa (Myosotis ramosissima), niezapominajka skąpokwiatowa (Myosotis sparsiflora), niezapominajka błotna typowa (Myosotis palustris ssp. palustris).


* Uzupełnienia: niezapominajka piaskowa (Myosotis stricta), niezapominajka polna (Myosotis arvensis), niezapominajka leśna (Myosotis sylvatica), klucze na stronie: niezapominajka (Myosotis).

11.03.2004

Zakończone prace nad umieszczeniem informacji o zbiorowiskach roślinnych, gatunkach charakterystycznych i diagnostycznych poszczególnych zbiorowisk roślinnych. Szczegóły w poprzednim komunikacie.

05.03.2004

Duża rzecz. Do atlasu roślin została dodana część z informacjami o zbiorowiskach roślinnych Polski. Jest dostępny wykaz zbiorowisk w ujęciu systematycznym, skorowidz nazw naukowych i polskich, wykaz gatunków charakterystycznych i wyróżniających. Do tego dodano słownik terminów fitosocjologicznych z wyjaśnieniami koniecznymi dla tej niełatwej przy pierwszym podejściu dziedziny.


Poszczególne syntaksony mają własne strony z ilustrowanym wykazem ChSC (charakterystycznej kombinacji gatunków) i dodatkowymi informacjami. Wersja WWW w porównaniu z wersją CD jest tu zubożona o ilustracje, głównie z uwagi na ich ilość. Ten element pod względem ergonomii jest prawdziwie rewolucyjny jeśli chodzi o wygodę i szybkość nauki. Ludzki umysł zapamiętuje głównie przez obrazy - dzięki bogatemu ilustrowaniu tematu o wiele łatwiej zapamiętać skomplikowaną informację tekstową i strukturalną ujętą w systemie fitosocjologicznym.

space