takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· artykuł w „ogrodowej” części atlasu

Ribes nigrum L.

porzeczka czarna
na stronie — występowanie · znaleziska
Ribes nigrum
odmiana uprawna, owoce; copyright © by Robert Kiedrowski
Ribes nigrum

występowanie

Odmiany uprawne porzeczki czarnej pochodzą od tego gatunku, dziko rosnącego na terenie całego kraju.
Do roku 2014 podlegał ochronie częściowej. Obecnie nie jest chroniony.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20031206.5.bl - Ribes nigrum (porzeczka czarna); Warszawa
bl.031206-5
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa/ #7