takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Ribes petraeum Wulfen

porzeczka skalna
na stronie — występowanie · znaleziska