takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Valeriana dioica L. s. str.

kozłek dwupienny
na stronie — występowanie · znaleziska