antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Lupinus polyphyllus Lindl.

łubin trwały
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
19.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
XL
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
XL
Lupinus polyphyllus
pokrój
Lupinus polyphyllus
kwiaty
Lupinus polyphyllus
kwiatostan
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
strąk
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Lupinus (łubin)kl 4770
Krótkotrwała (4-6 lat) bylina. Łodygi 50-100(160)cm wysokości, rzadko przylegająco owłosione lub prawie nagie, często dęte.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień(wrzesień).

występowanie

Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
młoda roślina
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
na pierwszym planie rośliny odrastające po skoszeniu łąki, na drugim w okrajku owocujące
wystepowanie
o mapie występowania
Uprawiany na paszę, dawniej wysiewany w lasach dla wzbogacenia gleby w azot, zdziczały i zadomowiony. Rośnie na polanach, brzegach lasów, poboczach dróg. Na glebach kwaśnych i obojętnych, wyraźnie światłolubny.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: zachód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1877r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6120 — ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (All.Koelerion glaucae)
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 6510 (szczególnie) — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)
· 6520 (szczególnie) — górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (All.Polygono-Trisetion)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030619.16.03 - Lupinus polyphyllus (łubin trwały); Zdbice, k. Wałcza
030619-16
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #6

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Lupinus hybridus · łubin ogrodowy

łubin mieszańcowy, (potocznie: łubin trwały)
Lupinus ×hybridus
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
kolor kwiatów
kwiaty
łubin ogrodowy (Lupinus hybridus)
Panuje niejakie zamieszanie w nazwach polskich łubinów. Nazwa „łubin ogrodowy” bywa wiązana z jednorocznym gatunkiem andyjskim — łubinem andyjskim (Lupinus mutabilis). Praktycznie nie uprawianym u nas.

space

Wysokość: 0.4 do 1.5 m

Kwitnienie: od maja do sierpnia

Grupa użytkowa:

na rabatę bylinową • do ogrodu naturalistycznego • bylina na kwiat cięty