atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord. Fabales » Fam. Fabaceae » Lupinus »

Lupinus polyphyllus Lindl. [🔉 lu·pi·nus *]

łubin trwały
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
XL
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
XL
Lupinus polyphyllus
pokrój
Lupinus polyphyllus
kwiaty
Lupinus polyphyllus
kwiatostan
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
strąk
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Lupinus (łubin)kl 4770
Krótkotrwała (4-6 lat) bylina. Łodygi 50-100(160)cm wysokości, rzadko przylegająco owłosione lub prawie nagie, często dęte.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień(wrzesień).

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
młoda roślina
Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
na pierwszym planie rośliny odrastające po skoszeniu łąki, na drugim w okrajku owocujące
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
Stanowiska naturalne w zachodniej, oceanicznej części Ameryki Północnej, od Alaski po Kalifornię. U od drugiej połowy XIX w. uprawiany na paszę, dawniej wysiewany w lasach dla wzbogacenia gleby w azot, zdziczały i zadomowiony. Rośnie na polanach, brzegach lasów, poboczach dróg. Na glebach kwaśnych i obojętnych, wyraźnie światłolubny.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: zachód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1877r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6120 — ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (All.Koelerion glaucae)
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 6510 (szczególnie) — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)
· 6520 (szczególnie) — górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (All.Polygono-Trisetion)

wybrane okazy · selected collections

#6
03 06 19 - 16
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Lupinus polyphyllus (łubin trwały)
🌱
Bylina z Ameryki Północnej ale od dawna zadomowiona w krajowej florze. 100-150 cm wysokości. Kwitnie w czerwcu, jeśli usuwać przekwitłem kwiatostany może powtórzyć kwitnienie jesienią.

space

Nasiona gorzkie, trujące.

💠 rabata bylinowa • łąka kwietna • ⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter)
byliny ogrodowe • o znaczeniu produkcyjnym
krótkowieczna • 🌿 ozdobne liście • ✄ na kwiat cięty • słabo trująca
wysokość: 0.7 – 1.5 m
kwitnienie: od czerwca do lipca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • nie znosi gleby podmokłej
☷ gleba: przepuszczalna • nie toleruje zasadowych • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje lekko kwaśne
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4 • ☔ osłona przed wilgocią (+drenaż)

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Wymaga gleby przepuszczalnej, o odczynie obojętnym, a lepiej kwaśnym (na zasadowych gorzej się rozwija i szybko zamiera); nie toleruje gleb podmokłych, zwłaszcza zimą. Stanowisko powinno być słoneczne. W okresach suszy wymaga podlewania.

space

Z uwagi na krótkowieczność zaleca się odnawianie nasadzenia co 2-3 lata.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

5 – 3 szt./m2 • rozstawa: 45 – 60 cm
wysiew nasion do gruntu [kwiecień-maj, wschody po dwóch tygodniach]

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3)

Lupinus hybridus hort.
łubin ogrodowy

łubin mieszańcowy · "łubin trwały" · Lupinus ×hybridus hort. · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]
kolor kwiatów
kwiaty
łubin ogrodowy (Lupinus hybridus)
XL
Lupinus hybridus
Panuje niejakie zamieszanie w nazwach polskich łubinów. Nazwa „łubin ogrodowy” bywa wiązana z jednorocznym gatunkiem andyjskim — łubinem andyjskim (Lupinus mutabilis). Praktycznie nie uprawianym u nas.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.360 [71.4]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.261 [15]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.301 [39]
 • Oszkinis, K., 1979 — Kwiaty od A do Z. p.179 [46]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.33 [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.437 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.298 [9]
 • Fedorov A., 1987 — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 p.213 [86.6]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.290 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1945 — Flora URSS. T.11 Leguminosae p.50 [85.11]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.106 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.350 [3]
 • Grabowska B., Kubala T., 2008 — Byliny rabatowe. p.128 [144]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji