takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Valeriana tripteris L. ssp. austriaca E. Walther

kozłek trójlistkowy (ssp. austriaca)