takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Valeriana tripteris L. ssp. heterophylla (Baumg.) Rostański

kozłek trójlistkowy różnolistny