antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]
· artykuł w „ogrodowej” części atlasu

Ribes rubrum L. s.l.

porzeczka zwyczajna porzeczka pospolita
Ribes vulgare Lam.
na stronie — występowanie · znaleziska
Ribes rubrum
odmiana uprawna, owoce; copyright © by Robert Kiedrowski
Ribes rubrum
owoce, odmiana biała
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)

występowanie

Różne odmiany porzeczek kolorowych (czerwonych, białych, różowych itp.) są uprawianymi formami lub częściej mieszańcami gatunków botanicznych, krajowych: Ribes rubrum L. s.str. = R. vulgare Lam., porzeczki czerwonej (Ribes spicatum), porzeczki skalnej (Ribes petraeum), pochodzącej z południa Europy Ribes multiflorum.

space

Krzew.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa północno-zachodnim [czas przybycia na teren Polski: XIXw?.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew owocowy uprawiany w licznych odmianach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od dawna, na licznych stanowiskach, w wielu regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.214.konrad_kaczmarek - Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
konrad_kaczmarek.214
leg. Konrad Kaczmarek #3