antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]
· artykuł w „ogrodowej” części atlasu

Ribes rubrum L. s.l.

porzeczka zwyczajna porzeczka pospolita
Ribes vulgare Lam.
na stronie — występowanie
Ribes rubrum
odmiana uprawna, owoce; copyright © by Robert Kiedrowski
Ribes rubrum
owoce, odmiana biała

występowanie

Różne odmiany porzeczek kolorowych (czerwonych, białych, różowych itp.) są uprawianymi formami lub częściej mieszańcami gatunków botanicznych, krajowych: Ribes rubrum L. s.str. = R. vulgare Lam., porzeczki czerwonej (Ribes spicatum), porzeczki skalnej (Ribes petraeum), pochodzącej z południa Europy Ribes multiflorum.

space

Krzew.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa północno-zachodnim [czas przybycia na teren Polski: XIXw?.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew owocowy uprawiany w licznych odmianach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od dawna, na licznych stanowiskach, w wielu regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.