antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Gagea arvensis (Pers.) Dumort.

złoć polna
Gagea villosa (M.Bieb.) Duby
Gagea arvensis (złoć polna)
pokrój; we wspólnej łupinie jest ukrytych kilka cebulek; 21.04.2004, Park 1000-lecia w Poznaniu; copyright © by Błażej Gierczyk
Gagea arvensis (złoć polna)
pokrój
Gagea arvensis (złoć polna)
pokrój
Gagea arvensis (złoć polna)
kwiaty
Gagea arvensis (złoć polna)
pokrój
Gagea arvensis (złoć polna)
pokrój
Gagea arvensis (złoć polna)
szypułka kwiatowa
Gagea arvensis (złoć polna)
szypułka kwiatowa
Gagea arvensis (złoć polna)
kwiaty
Gagea arvensis (złoć polna)
pokrój

cechy charakterystyczne

Wczesnowiosenna bylina cebulowa, 5-20(25)cm wysokości, owłosiona. Cebulki dwie, we wspólnej łupinie, większa jajowata, gładka, mniejsza cebulka z siatkowato urzeźbioną powierzchnią. Oprócz tego liczne cebulki przybyszowe - często wokół roślin kwitnących tworzy się "trawniczek" z nitkowatych liści wyrastających z tych cebulek.

space

Liście łodygowe (podsadki) 2(-5), ±naprzeciwległe lub w okółku razem z kwiatami, jedynie najniższy może być nieco oddalony; dolny szeroko lancetowaty, zwykle przewyższający kwiatostan, 3-10mm szerokości; często w pachwinie dolnego znajdują się cebulki powietrzne.

space

Zalążnia na przekroju z ostrymi żebrami aż oskrzydlona, w górze ucięta, szyjka słupka w górze nierozszerzona, nieco (1.1-1.4×) dłuższa od zalążni. Owoc odwrotniejajowato-podługowaty.

space

występowanie

Gagea arvensis (złoć polna)
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Suche tereny trawiaste, miedze, okraje lasów, przydroża. W przeszłości częściej jako chwast w uprawach. Gatunek światłolubny. Na glebach suchych lub wilgotnych ale przepuszczalnych, piaskach i glinach, żyznych, z wapniem.

Bylina.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa i Afryka [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20040421.9.mo - Gagea arvensis (złoć polna); Park 1000-lecia w Poznaniu
7f · 20040421.9.mo
leg. Błażej Gierczyk
/Park 1000-lecia w Poznaniu/
literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.539 [15]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.224 [86.4]
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.406 [71.8]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.187 [17]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.89 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.27 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.801 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 07.03.2017 · powstała/was created 03.08.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Gagea_arvensis.htm"> Gagea arvensis (złoć polna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>