takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Gagea spathacea (Hayne) Salisb.

złoć pochwolistna
Gagea spathacea (złoć pochwolistna)
widok rośliny; 06.04.2007, buczyna pod Kołobrzegiem; copyright © by Tadeusz Twardy
Gagea spathacea
18.04.2005, zruderalizowany las sosnowy z domieszką Robinia pseudoacacia koło leśniczówki Boguchwała; copyright © by Błażej Gierczyk
Gagea spathacea
Gagea spathacea
Gagea spathacea
Gagea spathacea
Gagea spathacea

cechy charakterystyczne

Wczesnowiosenna bylina cebulowa 10-20cm wysokości. Cebulki dwie we wspólnej łupinie, mała cebulka dodatkowa gładka.

space

Podsadka jedna, pochwiasto obejmująca łodygę, równowąsko-lancetowata, w nasadzie 6-9mm szerokości, zakończona kapturkowato, równa kwiatostanowi lub krótsza.

space

Kwitnienie kwiecień-maj.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Lasy łęgowe, olszyny, łąki śródleśne.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.783 [40]
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.413 [71.8]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.539 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.692 [9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.186 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.598 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.70+t6 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.27 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.802 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.03.2017 · powstała/was created 15.12.2005

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Gagea_spathacea.htm"> Gagea spathacea (złoć pochwolistna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>