fot. bg-Gagea_spathacea_2 (198×480) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
18.04.2005, zruderalizowany las sosnowy z domieszką Robinia pseudoacacia koło leśniczówki Boguchwała
copyright © by Błażej Gierczyk