fot. bg-Gagea_spathacea_2 — copyright © by Błażej Gierczyk
space
Gagea spathacea
space
18.04.2005, zruderalizowany las sosnowy z domieszką Robinia pseudoacacia koło leśniczówki Boguchwała · copyright © by Błażej Gierczyk