fot. bg-Gagea_spathacea_1 (293×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gagea spathacea
18.04.2005, zruderalizowany las sosnowy z domieszką Robinia pseudoacacia koło leśniczówki Boguchwała
copyright © by Błażej Gierczyk