takson uprawiany [24]

Vicia faba L. ssp. minor (Peterm. em. Harz) Rothm. ex Hanelt.

bobik bób drobnonasienny
Faba vulgaris Moench ssp. minor (Peterm.) Dostál
Vicia faba ssp. minor
kwitnące rośliny; copyright © by Robert Kiedrowski
Vicia faba ssp. minor
roślina z kwiatami
Vicia faba ssp. minor
kwiaty

cechy charakterystyczne

Nasiona kulistawo-wałeczkowate, (7)10-13(15)mm długości, brunatne lub u odmian w inny sposób zabarwione.

Strąki cienkie, przylegająco do osi pędu lub odstające pod ostrym kątem, 3-4-nasienne.

występowanie

Często uprawiana roślina paszowa na nasiona, czasem dziczejąca.