rok 2003

29.12.2003

Nowe gatunki z fotografiami Marcina S. Wilgi, Pomorskie Koło Terenowe Klubu Przyrodników:
kukułka zaniedbana (Dactylorhiza praetermissa),
smółka pospolita (Viscaria vulgaris)

i uzupełnienia:
zanokcica skalna (Asplenium trichomanes),
poziomka pospolita (Fragaria vesca),
salwinia pływająca (Salvinia natans),
podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant).28.12.2003


Nowe gatunki z fotografiami Tomasza Oleksego:
bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium),
sumak odurzający (Rhus typhina)


i uzupełnienia:
babka lancetowata (Plantago lanceolata),
jarząb pospolity (Sorbus aucuparia),
morela zwyczajna (Armeniaca vulgaris),
słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus).

space


Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej:
Polypodium vulgare
Chenopodium album,
prosownica rozpierzchła (Milium effusum),
rzeżucha gorzka (Cardamine amara),
tomka oścista (Anthoxanthum aristatum),
perz właściwy (Elymus repens),
floks szydlasty (Phlox subulata),
Spiraea xarguata,
dziewanna wielkokwiatowa (Verbascum densiflorum),
wietlica samicza (Athyrium filix-femina),

space


wiosnówka pospolita (Erophila verna),
kokorycz pełna (Corydalis solida),
złoć żółta (Gagea lutea),
olsza czarna (Alnus glutinosa),
czeremcha zwyczajna (Padus avium),
fiołek wonny (Viola odorata),
kopytnik pospolity (Asarum europaeum),
klon polny (Acer campestre),
bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea),
jasnota biała (Lamium album),
jasnota plamista (Lamium maculatum),
jasnota purpurowa (Lamium purpureum),
gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea),
gwiazdnica gajowa (Stellaria nemorum),
sosna zwyczajna (Pinus sylvestris),
jaskier jadowity (Ranunculus sceleratus),
wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum),
koniczyna polna (Trifolium arvense),
koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum),

space


Nowy gatunek z fotografiami Barbary Łotockiej:
*łoboda oszczepowata szerokolistna (Atriplex prostrata ssp. latifolia)

i uzupełnienia:
firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi),
mikołajek płaskolistny (Eryngium planum),
ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare),
uczep amerykański (Bidens frondosa),
głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna),
sporek polny (Spergula arvensis),
klon jesionolistny (Acer negundo),
dzwonek okrągłolistny (Campanula rotundifolia),
kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium),
przetacznik kłosowy (Veronica spicata),
chmiel zwyczajny (Humulus lupulus),
grab pospolity (Carpinus betulus),
oliwnik wąskolistny (Elaeagnus angustifolia),
robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia),
berberys zwyczajny (Berberis vulgaris),
bez czarny (Sambucus nigra),
Euonymus europaeus,
kłobuczka pospolita (Torilis japonica),
szczaw kędzierzawy (Rumex crispus),
poziewnik dwudzielny (Galeopsis bifida),
tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris).16.12.2003Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej:
rozwar wielkokwiatowy (Platycodon grandiflorus),
trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea)

i uzupełnienia:
podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria),
gruszynka jednostronna (Orthilia secunda),
ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare),
szczyr trwały (Mercurialis perennis),
gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis),
bez hebd (Sambucus ebulus),
Rhinanthus angustifolius,
wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias),
sosna zwyczajna (Pinus sylvestris),
buk zwyczajny (Fagus sylvatica),
chmiel zwyczajny (Humulus lupulus),
krwawnica pospolita (Lythrum salicaria),
groszek łąkowy (Lathyrus pratensis),
mak polny (Papaver rhoeas),
komosa wielonasienna (Chenopodium polyspermum),
knieć błotna (Caltha palustris),
kropidło wodne (Oenanthe aquatica),
sit dwudzielny (Juncus bufonius),
szarota błotna (Gnaphalium uliginosum),
podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria),
bodziszek kosmaty (Geranium molle).


14.12.2003


space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

25.10.2003

Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: skalnica nakrapiana (Saxifraga aizoides), posłonek rozesłany typowy (Helianthemum nummularium ssp. nummularium), rozchodnik karpacki (Sedum fabaria), ostrożeń lepki (Cirsium erisithales), oset łopianowaty (Carduus personata), saussurea alpejska (Saussurea alpina), gnidosz okółkowy (Pedicularis verticillata), ostróżka tatrzańska (Delphinium oxysepalum), driakiew lśniąca (Scabiosa lucida), rdest żyworodny (Polygonum viviparum), porzeczka skalna (Ribes petraeum), rzepień pospolity (Xanthium strumarium), szczawiór alpejski (Oxyria digyna), wierzba ostrolistna (Salix acutifolia), nawrot lekarski (Lithospermum officinale), kłobuczka pospolita (Torilis japonica), oset siny (Carduus glaucus), potrostek alpejski (Chamorchis alpina), Campanula cochlearifolia, wierzbownica okółkowa (Epilobium alpestre), starzec górski (Senecio subalpinus), pszeniec Herbicha (Melampyrum herbichii), goryczuszka wczesna (Gentianella lutescens), wierzba płożąca (Salix repens)
i uzupełnienia: goździk okazały (Dianthus speciosus), goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea), niebielistka trwała (Swertia perennis), koniczyna brunatna (Trifolium badium), ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum), rdest wężownik (Polygonum bistorta), ostróżka wyniosła (Delphinium elatum), kuklik górski (Geum montanum), tarczyca pospolita (Scutellaria galericulata), dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala), sit skucina (Juncus trifidus), mięta polna (Mentha arvensis), przenęt purpurowy (Prenanthes purpurea), dzwonek skupiony (Campanula glomerata), chaber miękkowłosy (Centaurea mollis), nawłoć alpejska (Solidago alpestris), szarota norweska (Gnaphalium norvegicum).

18.10.2003

Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa), ślaz zygmarek (Malva alcea), chrzan pospolity (Armoracia rusticana), wyka długożagielkowa (Vicia tenuifolia), nostrzyk biały (Melilotus alba), nostrzyk żółty (Melilotus officinalis), turzyca orzęsiona (Carex pilosa), sałata kompasowa (Lactuca serriola), mlecz polny (Sonchus arvensis), ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare), driakiew żółtawa (Scabiosa ochroleuca), pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris), czosnek zielonawy (Allium oleraceum), czartawa pospolita (Circaea lutetiana), wilczomlecz lancetowaty (Euphorbia esula), babka piaskowa (Plantago arenaria), melisa lekarska (Melissa officinalis), bukwica zwyczajna (Betonica officinalis), sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum), czosnek wężowy (Allium scorodoprasum), pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta), klon tatarski (Acer tataricum), pyleniec pospolity (Berteroa incana), uczep amerykański (Bidens frondosa)
i uzupełnienia: żywokost bulwiasty (Symphytum tuberosum), żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), wyżpin jagodowy (Cucubalus baccifer), jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus), barszcz zwyczajny typowy (Heracleum sphondylium ssp. sphondylium), powojnik pnący (Clematis vitalba), łopian większy (Arctium lappa), wierzbówka nadrzeczna (Chamaenerion palustre), pięciornik gęsi (Potentilla anserina), czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis), szczeć pospolita (Dipsacus sylvestris).

space

Poprawienie kilkudziesięciu opisów lokalizacji pod zdjęciami Barbary Łotockiej. Błędne opisy były spowodowane nieprawidłowym działaniem skryptu generującego strony.

06.09.2003

W atlasie, przy nazwie gatunku, napisem diafit zostały wyróżnione taksony niezadomowione w naszej florze, uprawiane i przejściowo lub sporadycznie dziczejące z uprawy, tj. diafity w rozumieniu prof. Mirka (za Mirek Z. 1981. Problemy klasyfikacji roślin synantropijnych. Wiad. Bot. 25(1): 45-54.). Dziękuję Michałowi Smoczykowi za wskazanie diafitów w bazie atlasu.

space

Nowe gatunki z fotografiami Witolda Wójciaka: jemioła pospolita jodłowa (Viscum album ssp. abietis), kozibród wschodni (Tragopogon orientalis), jaskier ostry (Ranunculus acris), pięciornik gęsi (Potentilla anserina), Potentilla collina, popłoch pospolity (Onopordum acanthium), mięta polna (Mentha arvensis), żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora), złoć polna (Gagea arvensis), widłak goździsty (Lycopodium clavatum), szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus).

27.07.2003

Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej: muchotrzew polny (Spergularia rubra), len trwały (Linum perenne), stulisz lekarski (Sisymbrium officinale), łyszczec polny (Gypsophila muralis), lak pospolity (Cheiranthus cheiri), wierzba wiciowa (Salix viminalis), wyżpin jagodowy (Cucubalus baccifer), bodziszek łąkowy (Geranium pratense), traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea), izgrzyca przyziemna (Danthonia decumbens), lulek czarny (Hyoscyamus niger), łoczyga pospolita (Lapsana communis), przetacznik leśny (Veronica officinalis), przytulia Schultesa (Galium schultesii), sałatnik leśny (Mycelis muralis), janowiec barwierski (Genista tinctoria), dziurawiec skąpolistny (Hypericum montanum) przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga), len przeczyszczający (Linum catharticum), ostrożeń błotny (Cirsium palustre), bluszczyk kosmaty (Glechoma hirsuta), pięciornik złoty (Potentilla aurea), olsza zielona (Alnus viridis), śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum), wiechlina Chaixa (Poa chaixii), sałatnica leśna (Aposeris foetida), biedrzeniec wielki (Pimpinella major), Tozzia alpina, świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum), narcyz biały (Narcissus poeticus), wierzba śląska (Salix silesiaca), pszeniec biały (Melampyrum saxosum), przenęt purpurowy (Prenanthes purpurea), chaber miękkowłosy (Centaurea mollis), piaskowiec macierzankowy (Arenaria serpyllifolia), firletka chalcedońska (Lychnis chalcedonica), rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum), sporek polny (Spergula arvensis), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos), lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria)
i uzupelnienia: czerniec gronkowy (Actaea spicata), jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus), dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium).

26.07.2003

Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata), długosz królewski (Osmunda regalis), goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe), wilżyna ciernista (Ononis spinosa), facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia), chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa)
chaber nadreński (Centaurea stoebe),
i uzupełnienie: skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia).

space

Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej: mydlnica bazyliowata (Saponaria ocymoides), kosaciec niemiecki (Iris germanica), pieprzyca gruzowa (Lepidium ruderale), kościenica wodna (Myosoton aquaticum), przetacznik polny (Veronica arvensis), trybula leśna (Anthriscus sylvestris), niezapominajka polna (Myosotis arvensis), rogownica pospolita (Cerastium holosteoides), szałwia błyszcząca (Salvia splendens), Tragopogon pratensis, serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca), pięciornik rozłogowy (Potentilla reptans), rogownica polna (Cerastium arvense), dzięgiel leśny (Angelica sylvestris), wiciokrzew tatarski (Lonicera tatarica), jarząb mączny (Sorbus aria), miesiącznica roczna (Lunaria annua), lnicznik siewny (Camelina sativa), migdałowiec trójklapowy (Amygdalus trilobata), szczeć pospolita (Dipsacus sylvestris), myszopłoch (Ruscus hypoglossum), wierzba krucha (Salix fragilis), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis), rzodkiew zwyczajna (Raphanus sativus), wiechlina cebulkowata (Poa bulbosa), stulisz pannoński (Sisymbrium altissimum), stulisz Loesela (Sisymbrium loeselii), berberys zwyczajny (Berberis vulgaris)
i uzupełnienie: chaber nadreński (Centaurea stoebe).

20.07.2003

Nowe gatunki z fotografiami Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny: miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis), dzwonek okrągłolistny (Campanula rotundifolia), gruszyczka zielonawa (Pyrola chlorantha), kukułka krwista odmiana wielkolistna (Dactylorhiza incarnata var. macrophylla), rumian żółty (Anthemis tinctoria).

Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej: wężymord czarny korzeń (Scorzonera hispanica), klon srebrzysty (Acer saccharinum), tytoń szlachetny (Nicotiana tabacum), oliwnik wąskolistny (Elaeagnus angustifolia), krwawnik pospolity (s.str.) (Achillea millefolium), wyka kosmata (Vicia villosa).

19.07.2003

Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej: mierznica czarna (Ballota nigra), jaskier bulwkowy (Ranunculus bulbosus), ślaz zaniedbany (Malva neglecta), sit ścieśniony (Juncus compressus), kminek zwyczajny (Carum carvi), groch zwyczajny (Pisum sativum), żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), tojeść kropkowana (Lysimachia punctata) (to będzie komplet gatunków w tym rodzaju), nasturcja większa (Tropaeolum majus), trzęślica modra (Molinia caerulea), rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper), sierpik barwierski (Serratula tinctoria), ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea), kłosownica leśna (Brachypodium sylvaticum), mięta nadwodna (Mentha aquatica)
i uzupełnienie ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum).

12.07.2003

Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej: szelężnik włochaty (Rhinanthus alectorolophus), widlicz spłaszczony (Diphasiastrum complanatum), jastrzębiec Lachenala (Hieracium lachenalii), jastrzębiec pomarańczowy (Hieracium aurantiacum), gorczycznik pospolity (Barbarea vulgaris), stokłosa bezostna (Bromus inermis), szczaw kędzierzawy (Rumex crispus), sitowie leśne (Scirpus sylvaticus) i uzupełnienie: jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella).

space

09.07.2003

Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: wiąz górski (Ulmus glabra), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), wiąz pospolity (Ulmus minor), azalia pontyjska (Rhododendron luteum), orzech włoski (Juglans regia), dereń jadalny (Cornus mas)
i uzupełnienia: Platanus acerifolia, bez koralowy (Sambucus racemosa), leszczyna pospolita (Corylus avellana), kłokoczka południowa (Staphylea pinnata), jodła pospolita (Abies alba), grab pospolity (Carpinus betulus).

space

Nowy gatunek z fotografiami Wojciecha Popławskiego: zanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria).

space

Nowy gatunek z fotografiami Magdaleny Kłosowskiej: wrzosiec bagienny (Erica tetralix)
i uzupełnienie: bażyna czarna (Empetrum nigrum).

25.05.2003

Strony nowego gatunku z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris).

space

Uzupełnienia z fotografiami Michała Smoczyka: wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias), miłosna górska (Adenostyles alliariae).

04.05.2003

Uzupełnienie fotografii Jana Kucharzyka (Polskie Storczyki): storczyk kukawka (Orchis militaris).

03.05.2003

Nowe gatunki z fotografiami Michała Smoczyka: sit skucina (Juncus trifidus), kroplik żółty (Mimulus guttatus), osoka aloesowata (Stratiotes aloides)
oraz uzupełnienia: wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium), kosmatka owłosiona (Luzula pilosa), czyściec błotny (Stachys palustris), borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea), spirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza).

02.05.2003

Nowy gatunek z fotografiami Barbary Łotockiej (jej fotografie po raz pierwszy w atlasie): kokorycz pełna (Corydalis solida).

16.03.2003

Nowe gatunki z fotografiami Michała Smoczyka: naparstnica pupurowa (Digitalis purpurea), lucerna sierpowata (Medicago falcata), lucerna siewna (Medicago sativa), lnica dwudzielna (Linaria incarnata).

Nowe gatunki z fotografiami Marka Snowarskiego: Polygonum aviculare, jarząb szwedzki (Sorbus intermedia), kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium), róża pomarszczona (Rosa rugosa), topola biała (Populus alba), roszpunka ząbkowana (Valerianella dentata), rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis),
i uzupełnienia: perłówka zwisła (Melica nutans), bez czarny (Sambucus nigra), olsza czarna (Alnus glutinosa), niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere), czeremcha późna (Padus serotina).

21.02.2003

Nowe gatunki z fotografiami Michała Smoczyka: chryzantema Zawadzkiego (Dendranthema zawadskii), macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides), zanokcica skalna (Asplenium trichomanes), Botriochloa ischaemum, ostnica włosowata (Stipa capillata),
i uzupełnienia: mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium).

space

space

space

space

space

space

space