antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch

świdośliwka kłosowa świdośliwa kłosowa
Amelanchier ovalis (Willd.) Borkh. non Med.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Amelanchier spicata (świdośliwka kłosowa)
07.2015, Putkowice Nadolne; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Amelanchier spicata (świdośliwka kłosowa)
XL
Amelanchier spicata
gałązka z młodymi owocostanami
Amelanchier spicata
liść
Amelanchier spicata
młody owocostan
Amelanchier spicata (świdośliwka kłosowa)
Amelanchier spicata (świdośliwka kłosowa)
XL

występowanie

Ten gatunek bywa mylnie podawany z Polski jako Amelanchier ovalis Medik ≡ Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum. Cours. ≡ Amelanchier vulgaris Moench. (świdośliwka jajowata) — nie uprawiany w Polsce.
Krzew ozdobny.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: północno-wschodnia Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1820r. (introdukcja)]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (, )

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny o niskich wymaganiach siedliskowych. Dawniej stosowany w podszycie lasów jako gatunek o znaczeniu fitomelioracyjnym i biocenotycznym.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na terenach leśnych, głównie zachodniej Polski.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: drzewa liściaste · krzewy liściaste · na żywopłot

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna