takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Janch.

jemioła pospolita jodłowa
Viscum abietis Beck · Viscum austriacum Wiesb. var. latifolium Wiesb.
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)

11.03.2003, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak

Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)

cechy charakterystyczne

Liście duże do 8cm długości, zwykle co najwyżej 3× dłuższe niż szersze, podługowato odwrotniejajowate do odwrotnielancetowatych; ciemnozielone.

space

Nasiona zielonawe, elipsoidalne, wyraźnie dłuższe niż szersze.

space

występowanie

znalezisko 20030311.1.ww - Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa); Kotlina Sandomierska

4f · 20030311.1.ww
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/