takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Janch.

jemioła pospolita jodłowa
Viscum abietis Beck · Viscum austriacum Wiesb. var. latifolium Wiesb.
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
11.03.2003, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
osobnik; żeńska roślina widziana z góry; widoczne ulistnienie i białe owoce

cechy charakterystyczne

Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
liść; pojedynczy liść; tu widoczna jego dolna powierzchnia
Liście duże do 8cm długości, zwykle co najwyżej 3× dłuższe niż szersze, podługowato odwrotniejajowate do odwrotnielancetowatych; ciemnozielone.

space

Nasiona zielonawe, elipsoidalne, wyraźnie dłuższe niż szersze.

space

występowanie

Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa)
zbiorowisko; widoczne kolonie jemioły zasiedlające stare jodły

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030311.1.ww - Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa); Kotlina Sandomierska
ww.030311-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #4
znalezisko 20070527.1.jkr - Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa); okolice rez. Białe Ługi (G. Świętokrzyskie)
jkr.070527-1
leg. Jerzy Kruk
/okolice rez. Białe Ługi (G. Świętokrzyskie)/ #3
znalezisko 20161001.1.wm - Viscum album ssp. abietis (jemioła pospolita jodłowa); Daleszyce; Trzemosna [jodłowy bór mieszany]
wm.161001-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Daleszyce; Trzemosna [jodłowy bór mieszany]/ #8