takson uprawiany [24]

Magnolia tripetala (L.) L.

magnolia parasolowata
na stronie — wymagania i uprawa