Magnolia

magnolia

właściwości i zastosowanie

Krzewy lub drzewa. W naszym klimacie lepiej radzą sobie gatunki i odmiany później kwitnące. Wśród gatunków najbardziej mrozoodporne są magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata) i magnolia japońska (Magnolia kobus).
☼ ◐ Wysokość: 3 do 12 m

Grupa użytkowa:

Analiza dostępności roślin (form i odmian #78)

wymagania i uprawa

Wymagania (parametry ogrodowe):
stanowisko słoneczne • stanowisko półcieniste
gleba dostatecznie wilgotna • wymaga gleby przepuszczalnej
preferuje gleby lekko kwaśne do kwaśnych
gleba żyzna • gleba próchniczna/organiczna
wymaga ciepłego stanowiska • miejsce osłonięte (przed wiatrami) • strefa mrozoodporności 6b