takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Melampyrum saxosum Baumg.

pszeniec biały
na stronie — występowanie · znaleziska
Melampyrum saxosum (pszeniec biały)

kwitnąca roślina; endemit, w Polsce rośnie tylko w Worku Bieszczadzkim; 24.06.2002, Bieszczady, okolice Sianek; copyright © by Barbara Łotocka

Melampyrum saxosum (pszeniec biały)

kwiaty, widok z boku

Melampyrum saxosum (pszeniec biały)

kwiaty

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.

znalezisko 20020624.7.bl - Melampyrum saxosum (pszeniec biały); Bieszczady, okolice Sianek

5f · 20020624.7.bl
leg. Barbara Łotocka
/Bieszczady, okolice Sianek/