takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Poa supina Schrad.

wiechlina niska
na stronie — występowanie