takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Melilotus alba Medik.

nostrzyk biały (potocznie: nostrzyk)
Melilotus albus Medik.
Melilotus alba
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Melilotus alba
Melilotus alba
Melilotus alba
Melilotus alba
Melilotus alba
Melilotus alba (nostrzyk biały)
kwiaty
Melilotus alba (nostrzyk biały)
nasada liścia z przylistkami
Melilotus alba (nostrzyk biały)
pokrój
Melilotus alba (nostrzyk biały)
ulistniony pęd
Melilotus alba (nostrzyk biały)
nasiona i owoc

występowanie

wymagania i uprawa

Nostrzyk jest też dawną uprawną rośliną paszową. Jego wadą, jako paszy, jest znaczna zawartość kumaryny, chętnie jest jedzony tylko przez owce i konie. Z uwagi na niskie wymagania glebowe i wodne bywa używany do rekultywacji oraz jako bylina na glebach ubogich i suchych.

Grupa użytkowa: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · próchnica · gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności nasion (form i odmian #1):
• bez odmiany · biały

znalezisko 20090628.7.sm - Melilotus alba (nostrzyk biały); Równina Torzymska, Rzepin
9f · 20090628.7.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepin/
literatura · references
· Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.445 [71.4]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.46 [16.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.448 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.272 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.301 [9]
· Fedorov A., 1987 — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 p.179 [86.6]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.295 [11]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1945 — Flora URSS. T.11 Leguminosae p.181+t12 [85.11]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.104+105i+393 [80]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.149 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.354 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.02.2016 · powstała/was created 18.10.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Melilotus_alba.htm"> Melilotus alba (nostrzyk biały) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>