atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Trifolium rubens L.

koniczyna długokłosowa
Trifolium rubens
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Trifolium rubens
Trifolium rubens (koniczyna długokłosowa)
Trifolium rubens (koniczyna długokłosowa)
Trifolium rubens
Trifolium rubens
Trifolium rubens (koniczyna długokłosowa)
XL
Trifolium rubens (koniczyna długokłosowa)
Trifolium rubens (koniczyna długokłosowa)
Trifolium rubens (koniczyna długokłosowa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Trifolium (koniczyna)kl 294
Byliny z pełzającym kłączem. Pędy wzniesione, 20 – 60 (100) cm wysokości, pojedyncze lub słabo rozgałęzione. Roślina naga, jedynie ząbki kielicha owłosione i na pozostałych częściach rośliny pojedyncze długie włoski.

Listki wąskoeliptyczne do podługowatych, płytko i ostro piłkowane. Przylistki zrośnięte w ponad połowie, nieprzyrośnięta część wąsko lancetowata.

Kwitnąca główka wydłużone walcowate, do (3) 4 – 7 cm długości. Kielichy 15 – 20-nerwowe. Korona ciemno purpurowa, 15 mm długości.

space

występowanie

Trifolium rubens
Trifolium rubens
wystepowanie
o mapie występowania
Suche murawy, widne lasy liściaste i ich skraje, zarośla. Na glebach zasobnych w wapń lub obojętnych, suchych, ciepłych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.225.konrad_kaczmarek - Trifolium rubens (koniczyna długokłosowa)
225
leg. Konrad Kaczmarek #2
znalezisko 20170627.1.arys - Trifolium rubens (koniczyna długokłosowa); P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leś. Lipowo, 0,5 km na S od wsi Lipowo, gm Piecki
170627-1
leg. Andrzej Ryś
/P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leś. Lipowo, 0,5 km na S od wsi Lipowo, gm Piecki/ #2