takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Dipsacus laciniatus L.

szczeć wykrawana
na stronie — występowanie