takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Virga pilosa (L.) Hill

szczeć owłosiona szczeciniastka owłosiona
Dipsacus pilosus L.
na stronie — występowanie